Dine personlige oplysninger

Sådan gør vi


Den 25. maj 2018 trådte ny lovgivning i kraft i Danmark. Det betyder at du har krav på at vide hvilke oplysninger vi som ofrening har om dig, hvordan vi opbevarer dem, og hvad vi gør vi disse oplysninger. Det kan du læse mere om herunder.

Hvilke oplysninger opbevarer vi om dig, og hvad gør vi ved dem?
Frederikshavn Museumsforening har disse oplysninger om medlemmerne:

 • Fornavn. Efternavn. Adresse. E-mailadresse.
 • Datoer for indbetalinger af kontingent enten kontant eller via bank
 • Oplysningerne er indgivet af dig ved indmeldelse i Frederikshavn Museumsforening, samt ved kontingentindbetalinger

Vi vil også gøre opmærksom på følgende:

 • At dine oplysninger videregives til Nordjyllands Kystmuseum
 • Nordjyllands Kystmuseum behandler udelukkende oplysningerne fra Frederikshavn Museumsforening for at kunne administrere Frederikshavn Museumsforenings medlemmers indbetaling af kontingent
  • For at man som medlem af Frederikshavn Museumsforening kan komme gratis ind på Nordjyllands Kystmuseum, ligger der en samlet medlemsliste for Frederikshavn Museumsforening ved Nordjyllands Kystmuseums fire billetsteder: Kystmuseet Bangsbo, Kystmuseet Bangsbo Fort, Kystmuseet Sæby, Kystmuseet Skagen
 • I henhold til bogføringsloven gemmes medlemslister og indbetalingsoplysningerne i 5 år
 • Ved udmeldelse slettes personoplysningerne fra medlemslisten det samme eller senest efterfølgende år

Fordi vi opbevarer disse oplysninger om dig, så har du gennem den nye lov en række rettigheder:

 • Ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af personoplysninger
 • Ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger, og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
 • Ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Dette skal ske skriftligt til Nordjyllands Kystmuseum
 • Ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har indgivet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format
 • Ret til altid at indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed f.eks. Datatilsynet

Dataansvarlige er:

 • Frederikshavn Museumsforening. CVR.nr. 37 78 31 37, c/o Tine Bro, Peder Skrams Vej 18, 9900 Frederikshavn
 • Nordjyllands Kystmuseum, Dr. Margrethes Vej 6, 9900 Frederikshavn. Cvr.nr. 44 22 55 14. Mail: info@kystmuseet.dk