Bestyrelsen

Sammensætning og medlemmer


Uddrag fra vedtægterne

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges på museumsforeningens ordinære generalforsamling i marts måned. De af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer er valgt for 2 år ad gangen og afgår på skift efter en turnus.

I bestyrelsesmøderne kan desuden deltage en repræsentant udpeget af Slægts- og Lokalhistorisk Forening i Frederikshavn, som fuldgyldigt medlem.

Bestyrelsen for Frederikshavn Museumsforening har ret til at udpege et medlem til Kystmuseets bestyrelse.

Link til foreningens vedtægter

Referat fra generalforsamling 28. marts 2017.


Bestyrelsesmedlemmerne:

Formand
Tine Bro
Peder Skrams Vej 18, Frederikshavn
tlf 30263436
mail tinebro@gmail.com

Næstformand
Kirsten Kjellberg
mail kirsten@lederiet.dk

Bestyrelsesmedlem:
Erik S. Christensen
mail ech@kystmuseet.dk

Bestyrelsesmedlem
Henrik Melchiorsen
mail henrik@melpro.dk

Bestyrelsesmedlem
John Neergaard Andersen
mail neergaard@nordfiber.dk

Bestyrelsesmedlem udpeget af
Frederikshavn Slægts- og Lokalhistorisk Forening

Vakant