Arrangementer

Godt indhold - god formidling


Foredrag om Frederikshavns historie 12. marts kl. 19.30

Tirsdag den 12. marts 2019 fra kl. 19.30 afholder Frederikshavn Museumsforening ordinær generalforsamling. Inden generalforsamlingen er der gratis foredrag.

Det foregår kl. 19.30 på Bangsbo i Riddersalen.

En lille ny nordjysk købstad kom til verden i skyggen af en tabt krig, på randen af en borgerlig revolution og i et falleret kongerige.

I 2018 fejrede vi, at det var 200 år siden Fladstrand skiftede navn til Frederikshavn og fik sine købstadsrettigheder. Det var den reformivrige kronprins og senere kong Frederik den 6. der lagde navn til købstaden, som oprettedes den 25. september 1818.

 På trods af tabet af handelen med Norge, den almindelige økonomiske krise efter Napoleonskrigen og de engelske toldmure for dansk korneksport, lykkedes det for Frederikshavn at fastholde og endda udvide sine handelsforbindelser efter at byen havde fået sine privilegier. Opsvinget i dansk økonomi skal også ses på baggrund af overgangen fra feudalisme til kapitalisme og med kornsalgsperioden i 1830’erne fik de fire toneangivende købmandsforretninger for alvor vind i sejlene.

 Den politiske krise op til grundloven medførte at den enevældige kongemagt blev stækket til fordel for et liberalt demokrati. Især næringsfrihededsloven fra 1856 gav byen en nøgle til en industrialisering af byens erhvervsliv. Den tilstrømmende overskydende arbejdskraft fra landbruget blev opfanget i havnens eks- og import forretninger, skibsværfter og motorfabrikker. Udviklingen af det industrielle fiskeri blev et lærestykke for udviklingen i hele Danmark, da Frederikshavn blev den førende by indenfor fiskeriet i tiden mellem 1870 og første verdenskrig.

 I ly af de politiske og økonomiske reformer forandrede byens sig fra en lille fiskerflække med nogen handel til at være en af de væsentlige industribyer i landet med mange arbejdskraftintensive virksomheder, en yderst effektiv fiskerisektor, lige fra produktionen af skibe over forædling af fiskene til afsætning af produktionen over hele Europa. Med den unge befolkning og en fremsynet skolepolitik fik Frederikshavn forholdsvist meget ud af sin unikke placering på en af verdens mest trafikerede vandveje.

 Men efter godt 100 år lukkede og slukkede de store sorte industrier, som ikke formåede at overleve i konkurrencen med de store statsstøttede virksomheder ude øst på. Transporten over Kattegat blev hårdt ramt af et enkelt slag med Marianne Jelveds håndtaske og fiskeriet blev stækket af EF’s kvotesystem, som forfordelte dansk fiskeri, der ikke længere kunne fiske efter erhvervets størrelse, men måtte lade sig nøje med et fiskeri efter landet størrelse.

 Med indgangen til det 21ende århundrede faldt befolkningstallet og virksomhederne lukkede, skar ned på produktionen, flyttede eller omlagde deres produktion. Byen skulle til at finde en ny rolle i regionen og i verden. Melodien har vi ikke helt fundet endnu, men vi spiller sammen og er på rette vej.


Så er der film - Se byggeriet af m/s Klintholm på Frederikshavn Værft i 1949

Civilingeniør Kurt Precht optog i 1949-50 en fim om bygningen af DFDS første containercoaster m/s Klintholm. Det var samtidig værftets sidste skib, hvor skibet var nittet sammen.

Kurt Precht var ansat på Frederikshavn Værft og Flydedok fra 1946 til 1953, hvorefter han blev direktør på Svendborg Værft. Precht var samtidig en dygtig filmfotograf. Filmen om m/s Klintholm begynder i tegnestuen, hvor projektet tager sin begyndelse. Vi følger arbejdet med skibet over afslagsloftet, hvor skibet bygges 1:1 i skabelontræ. Det er den proces som CAD/CAM har overtaget i dag. Vi følger materialerne og skibsbyggerne gennem hele byggeprocessen, fra skibsbyggeriet over beddingen til montagekaj og flydedok, inden Kurt Precht lader skibet sejle på sin første rejse den 24. januar 1950.

Filmen varer cirka en halv time, og som optakt vil arkivar Erik S. Christensen fra Nordjyllands Kystmuseum introducere filmen og sætte såvel skibsbyggeriet som m/s Klintholm ind i en større sammenhæng.

Det er Frederikshavn Museumsforening, der i samarbejde med Nordjyllands Kystmuseum og FME – Frederikshavn Maritime Erhvervspark, står for arrangementet.

Arrangementet foregår den 6. november kl. 19 i Kattegatsiloen på etage 1a, brug elevatoren ved hovedindgangen.

Billetter koster 50 kr - kontant eller MobilePay på 30263436 (Tine Bro). De kan bestilles i billetsalget på Nordjyllands Kystmuseum – Bangsbo på tlf 98444760 eller pr mail mth@kystmuseet.dk. Bemærk i uge 44 er det kun muligt at bestille pr mail.


Kirkegårdsvandringer på Fladstrand Kirkegård den 14. og 24. august

Den 14. August og igen den 24. August har du mulighed for at komme med på en af de populære kirkegårdsvandringer. Frederikshavn Museumsforening står bag, og lokalarkivar Erik S. Christensen viser rundt og fortæller.

Oplev Frederikshavns historie gennem en vandretur blandt de af byens borgere, som skabte byen. Turen går blandt andet forbi mindesmærker fra to verdenskrige og en koleraepidemi....
På vej gennem kirkegården snakker vi også om forandringerne i det danske kirkegårdslandskab. Flere flytter til byerne, og vores begravelsesmønstre ændrer sig. Kirkegårdene er en væsentlig kulturværdi, men hvad sker med dem, når der går græs i gravstederne, og familierne ikke længere vender tilbage til familiegravstedet? Hvordan sikrer vi kirkegårdene, så de også kan fortælle de kommende generationer om vores samfund og dets indbyggeres historie?

Tidspunkt: Den 14. Og den 24. August kl. 18.30-20.30
Mødested: Parkeringspladsen ved Kirkegården, indkørsel fra Gammel Skagens Vej
Pris: 50 kr inklusiv en kop kaffe i parken efter turen. Betaling: Kontant eller MobilePay: 30263436 (Tine Bro).
Billetkøb: billetter kan købes inden start. Vil du være sikker på en plads, så reserver en billet i billetsalget på Bangsbo.
Deltagerbegrænsning: max 35 personer.


Historiens Dag i Maskinhallen

Frederikshavn Slægts- og Lokalhistoriske Forening havde taget initiativ til arrangementet Historiens Dag i Maskihallen. Alle de historiske foreninger i byen var indbudt.

Frederikshavn Museumsforening deltog med bogudsalg og udstilling om styrmand Johannes Knudsen, der omkom i et forsøg på at redde forliste japanske sømænd.

Der var på dagen fire spændende lokalhistoriske foredrag.


Arrangementer

Foredrag om Det litterære Frederikshavn - efterfulgt af generalforsamling

Hvornår: 28 marts 2017 kl. 19.00
Hvor: Bangbso Hovedgård
Pris: 50 kr. Gratis for medlemmer. Har du familiemedlemskab, érder gratis adgang for to personer-

Kom og hør lokalarkivar Erik S. Christensen og lektor Lars Christian Mikaelsen fortælle om det litterære Frederikshavn. Forfatterne udgav en bog af samme navn i efteråret 2016, og mon ikke de medbringer masser af gode historier.
Du kan købe bogen til favorabel pris efter foredraget. På billedet ses forfatteren Jørgen Jürgensen, som skrev 11 romaner om om og fra Congo.

Ca kl. 20 går vi i gang med den årlige generalforsamling.

 

Sankt Hans 2017

Igen i 2017 står Frederikshavn Museumsforening for Sankt Hans i Møllehuset.  KOm og vær med til en hyggelig midsommeraften med eftertænksomme ord og fællesang, når vi synger nogle af de smukkeste af vores danske sommerviser.

 

Sensommerglæder - 26. august 2017

I anledning af 100året for fødselen af den japanske folkehelt og bangsbostrander Johannes Knudsen og 150 året for de japansk-danske diplomatiske forbindelser står Sensommerglæder i år i Japans tegn.